Hlavné menu


Zastupovanie zamestnancov

Je v záujme zamestnancov, aby si vybrali svojho zástupcu, s ktorým môže zamestnávateľ spolupracovať. Ak zamestnanci nemajú zástupcu, zamestnávateľ môže v určitých prípadoch konať celkom autonómne a jeho právne úkony budú platné.

Zamestnanci si môžu zvoliť formu zastupovania prostredníctvom:


Zamestnancov môže pri jednaní so zamestnávateľom zastupovať:


§ 11a Zákonníka práce