Hlavné menu


Uzatváranie dohôd so zamestnávateľom

Zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník môže uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania v rozsahu ako ich je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve.  To platí len ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia.

§ 233 - § 236 Zákonníka práce