Hlavné menu


Oznámenie o reprezentatívnej KZVS

Oznámenie o reprezentatívnej KZVS zasielajú Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) zmluvné strany, ktoré podpísali KZVS spoločne, alebo jedna zo zmluvných strán KZVS samostatne (§ 9a ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní).