Hlavné menu


Kto mi bude vyplácať dávky doplnkového dôchodkového sporenia?

Dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a predčasný výber, vypláca priamo DDS ak o ne účastník požiada po splnení podmienok na ich vyplácanie. 

Doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok vypláca poisťovňa, a to na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom.