Hlavné menu


Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa  § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 26. júla 2019 oznámená táto reprezentatívna kolektívna zmluvy vyššieho stupňa:

  • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená 20. mája 2019  medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave,  s účinnosťou od 1. mája 2019 do 31. decembra 2021,  je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v odvetví označenom na úrovni skupiny 49.3 – ostatná osobná pozemná doprava. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov  v odvetví označenom na úrovni skupiny 49.3 – ostatná osobná pozemná doprava.

Oznámenie bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR č. 249/2019, 8. 8.  2019

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa