Hlavné menu


Posudzovanie reprezentatívnosti KZVS

Ak je v príslušnom odvetví uzatvorených viac KZVS, reprezentatívna KZVS môže byť v príslušnom odvetví len jedna, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní.