Hlavné menu


Zoznam prijímateľov

 

  • Zoznam prijímateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (kód výzvy 13I01-22-V02)

​údaje aktualizované k 27.06.2024