Hlavné menu


Zmena výzvy č. 1

 

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 11.07.2023 zmenu č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V02.

Zmena je účinná dňom zverejnenia a dotknuté časti výzvy sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu: