Hlavné menu


III. pilier v číslach

Prehľad počtu účastníkov a poberateľov dávky k 31.12.2023

Účastnícke zmluvy podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:

DDS Počet zmlúv   Podiel v %
DDS Tatra banky d.d.s., a.s    302 646 31 %
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.  430 728 43 %
Stabilita, d.d.s., a.s.  127 926 13 %
UNIQA d.d.s., a.s. 129 237 13 %
Spolu 990 537 100 %

Poberatelia dávky podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:

DDS Počet zmlúv  Podiel v %
DDS Tatra banky d.d.s., a.s. 13 189 44 % 
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 2 431 8 % 
Stabilita, d.d.s., a.s. 14 267 48 % 
UNIQA d.d.s., a.s 38 0 % 
Spolu 29 925 100 %