Hlavné menu


III. pilier v číslach

Prehľad počtu účastníkov a poberateľov dávky k 31.12.2022

Účastníci podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:

DDS Počet účastníkov   Podiel v %
DDS Tatra banky d.d.s., a.s    283 123 30 %
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.  404 003 43 %
Stabilita, d.d.s., a.s.  127 670 13 %
UNIQA d.d.s., a.s. 133 485  14 %
Spolu 948 281 100 %

Poberatelia dávky podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:

DDS Počet poberateľov dávky  Podiel v %
DDS Tatra banky d.d.s., a.s. 11 470 42 % 
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 2 439 9 % 
Stabilita, d.d.s., a.s. 13 356 49 % 
UNIQA d.d.s., a.s 38 0 % 
Spolu 27 303 100 %