Hlavné menu


Inštitút pre výskum práce a rodiny

Inštitút pre výskum práce a rodiny zabezpečuje vecne a organizačne veľmi rôznorodú vedecko-výskumnú a inú expertíznu činnosť. Na stránkach IVPR nájdete štatistiky, publikácie a podrobné informácie o jeho aktivitách.

Oblasti výskumu: 

  • trh práce a zamestnanosť,
  • pracovno-právne vzťahy,
  • ochrana práce,
  • rodinná politika,
  • chudoba,
  • sociálna inklúzia,
  • práva detí,
  • rodovo podmienené násilie,
  • sociálne služby dlhodobej starostlivosti pre odkázané staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.


Kontakt

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Župné námestie č. 5-6
812 41 Bratislava

www.ivpr.gov.sk