Hlavné menu


Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

Cieľom nadácie je prispievať k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok prostredníctvom opatrení určených na zvyšovanie a rozširovanie vedomostí, ktoré môžu podporiť tento vývoj.

Pri svojich povinnostiach nadácia zohľadňuje politiku spoločenstva v tejto oblasti. Orgánom spoločenstva Radí o zamýšľaných cieľoch a smerovaní, a to najmä poskytovaním vedeckých informácií a technických údajov.

Priority: 

  • postavenie pracujúceho človeka,
  • organizácia práce a najmä pracovného miesta,
  • problémy určitých kategórií pracovníkov,
  • dlhodobé hľadiská zlepšovania životného prostredia a
  • rozloženie ľudských činností v priestore a čase. 

Riadiaca štruktúra a štruktúra vedenia nadácie pozostáva z riadiacej rady, predsedníctva, riaditeľa a zástupcu riaditeľa. Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok má sídlo v írskom meste Dublin.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok