Hlavné menu


Územná platnosť nových nariadení

Zmluva o pristúpení k Európskej únii (EÚ), rozšírila vecný, osobný a priestorový rozsah platnosti nariadení (EHS) 1408/71 a 574/72 od 1.mája 2004 na desať nových štátov: Českú republiku, Estónsku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Poľskú republiku, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku.

Nové nariadenia 883/2004 a 987/2009 sa uplatňujú na území týchto členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko (bez Grónska), Estónsko, Fínsko, Francúzsko (vrátane ostrova Korzika a zámorských departamentov - ostrovov Guadeloupe, Martinique, Réunion, Francúzska Guyana, ale bez zámorských teritórií v Austrálii a Antarktíde, Francúzskej Polynézii, Mayotte, Novej Kaledónii, Wallis, Saint-Pierre-Miquelon a Futuna), Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko (vrátane autonómnych oblastí Madeira a Azory), Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia (vrátane Severného Írska a Gibraltáru).

Nové nariadenia 883/2004 a 987/2009 sa v Nórsku, na Islande, v Lichtenštajnsku a Švajčiarsku začnú uplatňovať až po zmene a doplnení platných dohôd medzi EHP a Švajčiarskom. Dovtedy sa v týchto štátoch budú naďalej uplatňovať nariadenia 1408/71 a 574/72.

Zmluva o Európskom hospodárskom priestore (EHP), rozšírila vecný, osobný a priestorový rozsah platnosti nariadení (EHS) od 1.januára 1994 na štáty Island a Nórsko a od 1.mája 1995 na Lichtenštajnsko.

Dohoda medzi Švajčiarskou konfederáciou, na jednej strane, a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, na druhej strane, o voľnom pohybe osôb, bola rozšírená na desať nových členských štátov. Nariadenia (EHS) č. 1408/71 a 574/72 sú uplatňované vo vzťahoch medzi Švajčiarskom a desiatimi novými členskými štátmi od 1. apríla 2006.