Hlavné menu


Strategické dokumenty Európskej komisie

Oznámenie Komisie - Vonkajšia dimenzia koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ(.PDF)