Hlavné menu


Katalóg architektonických štúdií

 

Architektonické štúdie

Z dôvodu efektívnejšej implementácie projektov MPSVR SR pripravilo pre žiadateľov v spolupráci s Fakultou architektúry STU architektonické štúdie zohľadňujúce podmienky stanovené Plánom obnovy a odolnosti a súvisiacu legislatívu v oblasti sociálnych služieb. Zároveň uvádzame aj zhrnutie environmentálnych požiadaviek, podmienok univerzálneho navrhovania a koncepciu inteligentných budov v samostatných dokumentoch.

Jednotlivé typy štúdií zverejňujeme v členení podľa sociálnych služieb, ktoré sú predmetom podpory výzvy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------