Hlavné menu


Brexit

 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Spojené kráľovstvo) k 31. januáru 2020 prestalo byť členom Európskej únie, a to na základe Dohody o vystúpení, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2020. Dohoda o vystúpení stanovila tzv. prechodné obdobie trvajúce od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020, počas ktorého sa naďalej uplatňovali právne predpisy Európskej únie a zachovávali sa všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Dôležité (občania SR, ktorí sú v Spojenom kráľovstve pred 31.12.2020, a naopak):

Práva v oblasti pobytu, prístupu na pracovný trh a práva v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré osoby/občania SR nadobudli v zmysle Dohody o vystúpení, zostávajú zachované a pokračujú aj po 31. decembri 2020. Bližšie informácie o právach, ktoré vyplývajú z Dohody o vystúpení nájdete TU.

Spojené kráľovstvo 1. januára 2021 opustilo jednotný trh a colnú úniu EÚ a stratilo všetky práva a výhody, ktoré malo ako členský štát EÚ. Medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa skončí voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu.

Od 1. januára 2021 sa bude vykonávať Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (ďalej len „dohoda“), ktorá sa v zásade vzťahuje na osoby - občanov SR, ktorí odišli do UK po 31.12.2020.

Text dohody nájdete na webovej stránke: Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom | Európska komisia (europa.eu)

Bližšie informácie o právach, ktoré vyplývajú z dohody.

Bližšie informácie o podmienkach pobytu, zamestnania, štúdia na území Spojeného kráľovstva ako aj bezvízového vstupu na krátkodobé pobyty na územie Spojeného kráľovstva platné od 1. januára 2021 (Bodový prisťahovalecký systém) nájdete na adrese: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/brexit/bodovy-pristahovalecky-system-spojeneho-kralovstva-velkej-britanie-severneho-irska.html