Hlavné menu


Rodina

Štátne sociálne dávky

 

Posúdenie zdravotného stavu

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok (.pdf) (.rtf)

 

Náhradné výživné

Žiadosť o náhradné výživné

 

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

 

Potvrdenia

  • Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa (formát A5) (.pdf) (.rtf)
  • Potvrdenie o nároku na materské (.pdf) (.rtf)
  • Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa (formát A5) (.pdf) (.rtf)
  • Potvrdenie ošetrujúceho lekára na úcely posúdenia nároku na príspevok pri narodení dietata alebo príspevok rodicom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá (.pdf) (.rtf)
  • Potvrdenie riaditela školy na účely posúdenia nároku na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá (.pdf) (.rtf)